1

2

İyi şanslar…


Uncategorized

1

1 / 5

Kategori: İthalat Tebliğleri

1. Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/7)’ e göre, 87.fasıldaki bazı araçların aşağıdaki hangi rejime tabi tutulmaları durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen Uygunluk Yazısı aranmaktadır?

2 / 5

Kategori: İthalat Tebliğleri

2. Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/7)’ e göre, araç ithali yapmak isteyen E-Gumruk Ltd, araç ithali için aşağıdaki hangi kurumdan uygunluk yazısı almak zorundadır?

3 / 5

Kategori: İthalat Tebliğleri

3. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/6)’e göre tercihli tarife uygulaması sonucunda,  GYÜ ülkelerinin nispi vergi oranlarının……. veya daha az olması, maktu vergilerin ise ……avro veya daha az olması durumunda gümrük vergileri askıya alınmıştır

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere gelmesi gereken değerler aşağıdakilerin hangisidir?

4 / 5

Kategori: İthalat Tebliğleri

4. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/6)’e göre,  50 ila 63 üncü fasıllar arasında yer alan hassas ürünlerde, II sayılı listede DÜ sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden % kaç oranında  indirim yapılmıştır?

5 / 5

Kategori: İthalat Tebliğleri

5. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/6)’e göre, GYÜ grubunda yer alan ülkeler menşeli hassas ürünlerde nispi gümrük vergileri , İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II ve III sayılı listelerde DÜ sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden  kaç puan  indirilmiştir.

Sonuçlarınızı görebilmek için giriş yapmalısınız.