Kaçakçılık Mevzuatı Test 1

80

İyi şanslar…


Kaçakçılık Mevzuatı

Kaçakçılık Mevzuatı Test 1

1 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

1. Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre , aşağıdaki kaçakçılık türlerinden hangisi kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık türlerinden biri değildir?

2 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

2. Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre , aşağıdaki kaçakçılık türlerinden hangisi ‘miktar ve kıymetten bağımsız’ ilan edilecek suçlar arasında sayılmamıştır?

3 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

3. Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

4. Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre, “Genel Müdürlük” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

5 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

5. Aşağıdaki konulardan hangisi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na ilişkin uygulama yönetmeliği çıkartılmamıştır?

6 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

6. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca El konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca el konulan akaryakıttan alınan numuneleri saklamak hangi kurumun görevidir?

7 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

7. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara ilişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıt satış suretiyle tasfiye edilmesi hâlinde tahmini satış bedeli için nasıl bir sınırlama getirilmiştir?

8 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

8. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca El konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca kaçak olduğu şüphesiyle akaryakıttan alınan numunelerin

tasfiyesi için hangi makamdan karar istenir?

 

9 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

9. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti kendi değerinin azami yüzde

kaçı olabilir?

10 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

10. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca el konulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu

birim aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

11. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak akaryakıtın tahsisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

12 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

12. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak akaryakıtın muhafaza süresi ve ücret tarifesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

13. Aşağıdakilerden hangisi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre El konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde tanımlanan kavramlardan birisi değildir?

14 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

14. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce bu yönetmelik ile yapılan düzenlemelere ilişkin öngörülmeyen durumların ortaya çıkması hâlinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya, konusuna göre aşağıdaki Bakanlıklardan hangisi yetkili değildir?

I-Maliye Bakanlığı

II-Ticaret Bakanlığı

III-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

IV-İçişleri Bakanlığı

15 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

15. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre El konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce, el konulan akaryakıttan alınan numuneleri saklamak aşağıdaki hangi kurumun görevidir?

16 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

16. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca bir sahte paraya el konulduğunda bu para aşağıdakilerden hangisine teslim edilir?

17 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

17. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre El konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt hakkında il özel idaresi veya defterdarlık tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılır?

18 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

18. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki mal ve eşyalardan hangisinin teslim edileceği idare bu Yönetmelikte açıkça gösterilmemiş ve ilgili mevzuata atıf yapmakla yetinilmiştir?

19 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

19. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre “Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım ve satım bedelini” aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

20 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

20. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre korunması soğuk hava deposu gibi özel tesis ve tertibat gerektiren kaçak zannı ile el konulan eşyanın muhafaza ücreti eşyanın değerinin ne kadarıdır?

You must log in to see your results.