Kaçakçılık Mevzuatı Test 2

0

İyi şanslar…


Kaçakçılık Mevzuatı

Kaçakçılık Mevzuatı Test 2

1 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

1. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre muhafaza edilen motorlu araçlar için maktu olarak adet başına uygulanacak günlük muhafaza ücretlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

2. 5607   sayılı   Kaçakçılıkla   Mücadele   Kanunu’na   Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce aşağıdaki maddelerden hangisi için imha komisyonu kurulabilir?

3 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

3. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamına aşağıdaki maddelerden hangisi girmez?

4 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

4. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre 5607 sayılı Kanun uyarınca el konulan tütün ve tütün mamullerine ilişkin imha veya bertaraf işlemleri

ile  ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

5. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca, belirlenen en az numune miktarları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

6. Aşağıdakilerden hangisi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde tanımlanan kavramlardan birisi değildir?

7 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

7. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce el konulan eşyanın değiştirilmemesi ve asli niteliklerinin belirlenmesi amacıyla, el koyma işlemi sırasında eşyanın durumunu gösterecek şekilde ayrıntılı olarak tespit edilmesi gereken özellikleri arasında yer almaz?

8 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

8. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce aşağıdaki maddelerden hangisini içeren içkiler, alkollü içki tanımının içerisinde yer almaktadır?

9 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

9. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce gümrük idaresi dışında muhafaza edilen eşya veya taşıtın satış suretiyle tasfiyesi hâlinde, alıcısına teslim tarihine kadar muhafaza ücreti karşılığı olarak satış bedelinin yüzde kaçı döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenir?

10 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

10. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün mamullerinin el koyan idarece, komisyon marifetiyle imha veya bertaraf edildiği yöntemlerden birisi değildir?

11 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

11. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca el konulan akaryakıttan alınan numuneleri saklamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

12 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

12. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca görev yapan kriminal laboratuarlar hangi kurum tarafından kurulur?

13 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

13. 5607   sayılı   Kaçakçılıkla   Mücadele   Kanunu’na   Göre Muhbir  ve  El  Koyanlara  İkramiye  Ödenmesi  Hakkında Yönetmelik   hükümleri   uyarınca   muhbir   ikramiyeleri, aşağıdakilerden  hangisi  aracılığı  ile  hak  sahiplerine ödenir?

14 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

14. 5607   sayılı   Kaçakçılıkla   Mücadele   Kanunu’na   Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik   hükümleri   uyarınca   “kontrollü   teslimat yakalamalarında ikramiye talebi” aşağıdaki hangi birim tarafından yapılır?

15 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

15. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, müşterek operasyonlarda ikramiye talebi aşağıdaki hangi birim tarafından belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır?

16 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

16. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçak akaryakıtın sahip olmaması hâlinde ihbar edenlere ve yakalama emrine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler nasıl bir değişiklik gösterir?

17 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

17. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak akaryakıtın yakalanması hâlinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine yapılacak ikramiye ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ödemelere esas alınacak tutarlar ve diğer hususlar aşağıdakilerden hangisi tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir?

18 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

18. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi ve ikramiye ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir?

19 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

19. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yer alan ikramiyeler   ile   ilgili   olarak   aşağıdakilerden   hangisi doğrudur?

20 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

20. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde bir ihbara bağlı olarak kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması hâlinde ihbar edenlere ve yakalama eylemine bizzat katılanlara verilecek ikramiyeler ne zaman ödenir?

You must log in to see your results.