Kaçakçılık Mevzuatı Test 3

0

İyi şanslar…


Kaçakçılık Mevzuatı

Kaçakçılık Mevzuatı Test 3

1 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

1. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıda yer alan ikramiye değer tespitlerinden hangisi yanlıştır?

2 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

2. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca silah kullanma yetkisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

3. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kontrollü teslimatla  görevli değildir?

4 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

4. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli değildir?

5 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

5. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun davaya katılma hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi açılan davaya katılan olarak kabul edilir?

6 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

6. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak resmî belgelerde sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

7. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenen aşağıdaki hangi mahkemelerde görülür?

8 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

8. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt aşağıdakilerden hangisine satılır?

9 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

9. Kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden itibaren …….. ay, ancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde ……..  ay içinde gerekli tespitler yapılarak tasfiye kararı verilmektedir?

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken süreler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

10. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre ‘kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla müsadere yaptırımına konu olan eşyanın gümrüklenmiş değeri olarak ifade edilen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

11. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıda sayılan  hangi durumların varlığı halinde, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtın müsaderesi yoluna gidilmektedir?

I-Özel olarak hazırlanmış gizli tertibatı varsa

II-Türkiye’de sicile kayıtlı değilse

III-Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.

IV-Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması.

12 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

12. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlarla ilgili olarak yapılacak müsadere işlemleri aşağıda sayılan hangi mevzuat esas alınarak yapılmaktadır?

13 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

13. Muratbey Gümrük Müdürlüğünce Almanya’dan gelen bir aracın taşıma belgeleri üzerinden yapılan kontrolde çevre için zararı olmayan yasak eşya taşıdığı tespit edilmiştir?İdare tarafından yapılması gereken işlem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

14 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

14. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak eşyanın imha ve muhafaza işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

15 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

15. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre , muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşyaların muhafaza edileceği yerler   aşağıda sayılan seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

I-Doğrudan ilgili idareler

II-İlçelerde kaymakam tarafında uygun görülen yerlerde

III-İlerde vali tarafında uygun görülen yerlerde

IV-Boş yeri olan özel antrepolarda

16 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

16. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak eşya naklinde kullanılan ve el konulan deniz taşıtının tasfiye edilmemesi için aranan şart , aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

17. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, alıkonulan taşıt için verilecek teminatın belirlenmesinde kullanılan  “ taşıt değerine” ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

18 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

18. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulmuş bir taşıt için alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içerisinde aracın değeri kadar teminatın yatırılması halinde , araç sahibine iade edilir.

19 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

19. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıda sayılan  hangi durumların varlığı halinde, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt alıkonulur?

I-Özel olarak hazırlanmış gizli tertibatı varsa

II-Türkiye’de sicile kayıtlı değilse

III-Eşyanın, TR’ye girmesi-çıkması  yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması

IV-Soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması

20 / 20

Kategori: Kaçakçılık Mevzuatı

20. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara uygulanacak işlem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

You must log in to see your results.